Темперамент і характер людини

Темперамент і характер людини - це індивідуальні особливості психічного будови особистості, які розглядаються як відображення його внутрішньої психічної діяльності . Темперамент і характер людини виявляється у практично незмінному вигляді протягом усього життя особистості.

При цьому темперамент і характер людини не мають відношення до конкретних завдань і цілей, що цікавлять людини в даний момент часу, вони також не пов'язані з поведінкою і мотивами.

Як правило, людина певного темпераменту і характеру не здатен керувати або здійснювати контроль над проявами свого темпераменту.

Поняття про темперамент і характер людини виникло ще за часів древніх греків, коли легендарний Гіппократ завів розмову про таке явище, як красис, тобто, на думку стародавнього дослідника, характеристиках конкретної людини, які неодмінно позначаються на поведінкових особливостях. При цьому приналежність до якого-небудь темпераменту людини по Гіппократу обумовлювалася переважанням в людському тілі певного типу рідини:

- холерики: імпульсивні і запальні з тієї причини, що в їх організмі переважає отруйна жовта жовч;

- флегматики: неквапливі і глибокодумні, так як основний рідиною їх організму є лімфа;

- сангвініки: активні і обожнюють радіти всьому навколо, так як в їх організмі переважає сама «здорова» рідина - кров;

- меланхоліки: боязкі й сумні, часто йдуть в себе, так як в організмі людей з таким типом темпераменту людини переважає чорна жовч.

Окремим етапом у розвитку класифікації темпераменту і характеру людини стали роботи академіка Павлова, який поклав в основу кожного типу специфіку роботи нервової системи. Він довів, що темперамент людини складається з вроджених характеристик центральної нервової системи і придбаних в результаті розвитку властивостей.

Зрозуміло, унікальність темпераменту і характеру - невід'ємна риса кожного окремо взятої людини. У кожної людини є певний набір специфік, які неодмінно впливають на роботу центральної нервової системи. Саме Павлов визначив основні характеристики функціонування нервової системи для кожного темпераменту і характеру людини:

- меланхоліки відрізняються малою активністю як загальмовують механізму, так і механізму збудження;

- холерики характеризуються крайнім ступенем неврівноваженості, активністю процесів роздратування та активності нервової системи, при цьому процес загальмовується характеру виявляються більш мляво;

- сангвініки відрізняються врівноваженістю і рухливістю;

- флегматики характеризуються активністю розумових процесів на тлі зовнішнього спокою і навіть деякої загальмованості.

Активність і стійкість центральної нервової системи передбачає високий ступінь витривалості і працездатності, неактивна і слабка нервова система - це нездатність контролювати роздратування і гальмування. За умови підвищеної активності нервової системи відбувається швидке зношування нервових клітин, їх виснаження.

Темперамент і характер людини передбачає вроджені характеристики роботи центральної нервової системи, безпосередньо тип темпераменту відображає ці особливості при будь-якій ситуації, в якій діє людина. Характеристик психіки конкретної людини, що включають навички та вміння, бажання і потреби, складаються при розвитку людини протягом усього життєвого шляху. База діяльності психіки людини - задоволення різного ступеня важливості потреб. Варто сказати, що тип темпераменту людини відбивається на специфіці його реакцій на ту або іншу ситуацію, але не регламентує вчинки людини та її думки.